ngày tháng năm

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

QUYỀN CON NGƯỜI VÀ QUYỀN CỦA TRÁI ĐẤT - TUY HAI MÀ MỘT

Lời ngỏ

Kính thưa Quý Độc Giả,

Ngày 17 tháng 8 năm 2016, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ký tự sắc Humanam Progressionem sát nhập 4 cơ quan của Tòa Thánh là Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý Hòa Bình, Hội Đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, Hội Đồng Tòa Thánh Phụ Trách Mục Vụ Di Dân Và Người Lữ Hành, và Hội Đồng Tòa Thánh Phụ Trách Mục Vụ Chăm Sóc Y Tế vào Thánh Bộ mới: Thánh Bộ Thăng Tiến Công Cuộc Phát Triển Con Người Toàn Diện.  Quyết định nầy sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.[1]

Ngoài ý nghĩa tinh giản bộ máy hành chính và tiết kiệm ngân quỹ, một lựa chọn gần như tự nhiên và tất yếu của bất kỳ một cơ chế nào muốn hoạt động thực sự hữu hiệu mà ít tốn kém—đặc biệt đối với những tổ chức vô vụ lợi—quyết định của Tòa Thánh nêu rõ giá trị của con người, một nhân vị, hình ảnh của Thiên Chúa, mục tiêu phục vụ của Hội Thánh, với lòng kính trọng và yêu thương, theo lịnh truyền và gương sáng của Chúa Ki-tô, Đấng sáng lập Hội Thánh để tiếp tục công trình cứu nhân độ thế của Người.[2]


Con người, theo ý nghĩa được xác định phù hợp với công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa, phải là một con người toàn diện, nghĩa là một thể thống nhứt giữa hai yếu tố hồn và xác, vật chất và tinh thần, sống trong mọi điều kiện vật chất nhưng có khả năng hướng thượng và sẽ đạt tới tiêu điểm đó:[3] “Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con để dành riêng cho Chúa.  Vì thế tâm hồn con sẽ mãi bất an cho tới khi được an nghỉ trong Chúa.”[4]
Một yếu tố không thể thiếu để đạt tới mức phát triển toàn diện của con người, như một sinh vật trong toàn thể tạo thành, đó là cần có một môi trường sống hoàn hảo.  Vì vậy, công cuộc cổ võ và bảo vệ nhân quyền và quyền của trái đất từ đây sẽ theo nhau như bóng với hình. 

Không những tội xúc phạm con người là tội xúc phạm Thiên Chúa, mà tội hủy hoại môi trường sống của con người cũng là tội làm tổn thương Lòng Tốt và Thánh Nhan tuyệt đẹp của Đấng Tạo Hóa,[5] vì tất cả công trình Chúa đã sáng tạo đều tốt lành. 

Ban Biên Tập[1] Xc http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-creates-new-vatican-office-for-integral-human-development-34673/
[2] Xc Ga 13:34; 15:13.
[3] Xc GHXHCG, số 130.
[4] Thánh Âu-gu-ti-nô; GHXHCG, số 109.
[5] Xc “Laudato Si’”, số 8.

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks