ngày tháng năm

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Gọi người!

Thuận Kiệt

Thêm chú thích

Gọi người xây dựng phát triển trong tư thế GIANG TAY HƯỚNG VỀ CHÚA và CẦU NGUYỆN.
Ở đây và lúc này, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đều cần suy tư về phát triển đích thực, phát triển có chất luân lý đạo đức ngấm vào trong mọi lãnh vực kinh tế – chính trị – xã hội – văn hoá.
Từ lời kêu gọi suy tư về phát triển đích thực của Đức Phao Lô VI, 1967, tới lời kêu gọi các Ki tô Hữu hãy lên đường xây dựng phát triển trong tư thế  “giang tay hướng về Thiên Chúa trong thái độ cầu nguyện“ của Đức Benedicto XVI, 2009, rồi lời kêu mời hướng dẫn: ”Ngay trong những thời điểm khó khăn nhất và hoàn cảnh phức tạp nhất chúng ta không những phải phản ứng cách ý thức, nhưng trước hết phải gắn bó vào tình yêu của Chúa” ( CIV 79 ).
Cụ thể, Kitô Hữu phải hy sinh đi xây tình anh em nơi mình đang sống, đi tìm những người có kinh nghiệm tâm linh, gặp gỡ những con người có thể rất chẳng oai phong nhưng rất phó thác vào sự quan phòng và lòng nhân từ của Chúa. Lại nữa, hãy nghe những chia sẻ của người dám từ bỏ mình, dấn thân đón nhận tha nhân, can đảm xây dựng công lý và hoà bình (CIV 79).

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks