ngày tháng năm

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Con vẫn trông cậy Chúa

https://drive.google.com/file/d/0B5O_bEyrVmdAdGpNWUpsS2tuc28/view

Một khi đuọc giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi
"MỘT KHI ĐƯỢC GIƯƠNG CAO LÊN KHỎI MẶT ĐÁT,
TÔI SẼ KÉO MỌI NGƯỜI LÊN VỚI TÔI"

Lời này của Đức Giê-su thật tuyệt diệu và chứa đựng điểm mấu chốt của Ki-tô giáo. Lễ Vượt Qua của người Do-thái đã đến gần. Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem mừng lễ, có mấy người Hy-lạp xin được "gặp ông Giê-su". Các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su và Người trả lời bằng cách nói về cái chết sắp đến nơi rồi của mình. Nhưng Người thêm rằng thay vì khiến cho các môn đệ phân tán khắp tứ phươnglà điều rất có thể xảy rathì cái chết của Người sẽ kéo "mọi người" đến với Người, ngõ hầu không những chỉ có các môn đệ của Người mà hết thảy mọi người, dù là Do-thái hay Hy-lạp, sẽ tin vào Người: hết thảy mọi người, không phân biệt chủng tộc, địa vị xã hội hoặc đàn ông, đàn bà (xem Gl 3,28).

Page

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks